نقره ی استرلینگ نقره ی استرلینگ یک آلیاژ نقره است که دارای 92.5% نقره و 7.5% فلزات دیگر، معمولاً فلز مس، می باشد. نقره ی استرلینگ استاندارد دارای عیار حداقل 925 است.

نقره، برای مثال، نقره ی 99% خالص، معمولا بیش از اندازه برای تولید محصول نرم است؛ درنتیجه، نقره معمولا با فلزات دیگر ترکیب می شود تا استحکام لازم هنگام انعطاف پذیری و شکل پذیری به فلز باارزش را داشته باشد. فلزات دیگر، معمولا به قصد بهتر ساختن خصوصیات مختلف آلیاژ استرلینگ پایه مانند کاهش تخلخل در ریخته گری، محدود سازی مقیاس آتش، یا افزایش مقاومت در برابر لکه دار شدن نقره ، می توانند جایگزین مس شوند. این فلزات جایگزین شامل ژرمانیوم، زینک، و پلاتینیوم و تعدادی فلزات اضافه ی دیگر، مانند سیلیکون و بورون می شوند. آلیاژ هایی مانند نقره ی آرژنتیوم در دهه های اخیر پدید آمده اند.

ترجمه ژمز