نماد جغد در جواهرسازی

نماد جغد در جواهرسازی جغد، یک نماد معروف در جواهرسازی می باشد چرا که لایه های متعددی از نمادگرایی را در بر دارد. جغدها علاوه بر خرد و دانش، نماد معما، ذکاوت، حفاظت، رازها و عرفان هستند. بومیان آمریکا، جغد را به پیش‌بینی و توانایی پیش بینی شرایط آب و هوا نسبت می دهند. فرهنگ های غرب آفریقا و استرالیا، جغد را به عنوان همنشین داروشناسان و پیام رسان رمز و رازها در نظر می گیرند. در طول قرون وسطی، جغد را به عنوان ساحر یا جادوگری می شناختند که تغییر قیافه داده است.

  • جغد به خاطر فعالیت شبانه اش شناخته می شود که دلیلی است برای این که نماد ادراک و توانایی ذهنی می باشد. جغدها بینایی فوق العاده و شنوایی دقیقی دارند و می توانند در سکوت پرواز کنند که آنها را تبدیل به شکارچیان موثری می کند. از آنجا که جغدها می توانند چیزهایی ببینند که دیگران نمی توانند، پنداشته می شود که صاحب جوهر درک و دانش حقیقی باشند. در حالی که بقیه گمراه می شوند و فریب می خورند، اما جغد چیزی که واقعاً وجود دارد را می بیند و می شناسد.

  • یونانیان باستان، آتن (جغد سوراخ نشین) را به عنوان الهه‌ی دانش می پنداشتند. جغد همچنین به آموختن و دانش ارتباط داده می شود و برخی اوقات به عنوان «جغد دانا» شناخته می شود. یک تکه جواهرات «جغد دانا» ، هدیه‌ی مناسبی برای هر فردی است که دارد برای یک امتحان یا آزمون آماده می شود، از مدرسه فارغ التحصیل می شود یا برای یک مصاحبه‌ی کاری آماده می شود. جغد دانا، نماد بسیار مهمی از ترغیب و الهام بخشی است.
  • ترجمه ژمز